TARIEVEN

1 x per week              €20,- per maand
Onbeperkt trainen     €25,- per maand
Losse les:                    € 8,- per losse les